Jo Blicher Møller
    Maler & grafiker
    Medl. af B.K.F


    
Telf. (+45) 24 89 24 89
  
  Mail
    WWW


   The Zero book

    Forord

    Indholdsfortegnelse

    Billedindex

    Download i PDF format     

    Forside


ZEROBOOK.
Cirklen og det Liniære Princip.

Nullet/Zero er af indisk oprindelse og er udtryk for en livsopfattelse, som deles af godt et par milliarder mennesker i østens kulturer. Modsætningen er vores vesterlandske og mere dominerende civilisations lineære opfattelse af tilværelsen. ”Én bevægelse fra ét punkt til et andet”.
Billedundersøgelsen af ”Cirklen og det Lineære Princip”, som jeg påbegyndte et par år efter min gensynsrejse til Indien i 1993, videreførtes i 1998 som bog projektet ”The Zero Book”. Bidragsyderne har, hver især, valgt et eller flere billeder fra min billedundersøgelse, som de, i deres meget forskellige bidrag, forholder sig til. Det har været væsentligt for projektet, at få forskellige faglige og holdningsmæssige vinkler repræsenteret i bogen, for derved at gøre op med de gængse pædagogiske og kunstfaglige tolkningsmodeller. Derved lægges der op til fortsat debat og undersøgelse. Med udgangspunktet: Den fælles kulturelle reference.


Bidragsydere.

Ole Lindboe, kunstanmelder forfatter og redaktør af tidsskriftet ”Kunst”, refererer til ”Ground Zero”. Forfatteren Jytte Borberg bidrager med tre fortællinger, inspireret af billederne ”Zero XI, XII,XIII”. De samme billeder har komponisten Svend E. Nielsen valgt, til tre små klaverkompositioner. Han underviste på Det Jyske Musikkonservatorium. Jørgen Hjersing, arkitekt MAA, har i samarbejde med undertegnede, udfærdiget et konkurrenceforslag til et kulturhus. Tal historikeren, lektor ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet Poul G. Hjorth, skriver om det oprindeligt indiske nul og den tomme mængde. Hans Jørgen Frederiksen er lektor og tidl. institutleder v. Institut for Kunsthistorie på Aarhus Universitet, han skriver bl.a. om middelaldertraditionen. Pia Skogemann, jungiansk analytiker og studievejleder ved C.G. Jung instituttet, København, drager paralleller til alkymistiske billeder. Der er yderligere bidrag af Dorthe Jørgensen, Dr. Phil i filosofi og idehistorie på Aarhus Universitet, som forholder sig til den østerlandske inspiration og tankeverden.

Projekt: Netbog.

Denne net bog, har fra billedundersøgelsens begyndelse til færdiggørelsen, været en fortløbende proces, over en ti års periode. Tak til bidragsyderne og fotograf Rolf Linder. Tak til kunstskribent Lisbeth Tholstrup, som en overgang hjalp mig videre. Tak til Litteratur rådets pulje 6, som bevilligede et arbejdslegat i 1998. Og tak til grafiker Keld Preuthun og til webmaster John Egerup Jørgensen, som i sidste instans gjorde realiseringen af denne net bog mulig.

Jo Møller.