Site: Projekt 7Plakat: Toke Blicher Møller >>

Projektet 7 er initieret og kurateret af Jo Møller. Han påbegyndte projektet i 2007 og det blev realiseret i 2014, med to store udstillinger. Først på KunstCenter Silkeborg Bad fra medio januar til ultimo april og siden på Skovhuset ved Søndersø, Værløse fra primo maj til ultimo juni 2014.

De deltagende kunstnere var: Maj-Britt Boa (1963)
Foto. Mogens Pøhlsgaard (1947) Assemblage / maleri. Ole Sporring (1941) Maleri / grafik. Daniel Svarre Christiansen (1976) Skulptur. Pernille With Madsen (1972) Video installation. Camilla Reyman (1981) Grafik (kobberætsninger). Hr. Jo Møller (1947) Tegning / skulptur.

7 kunstnere, 7 medier. Temaet var 7.  1  Projektbeskrivelse (uddrag) >>
  2  Syvliste >>
  3  Åbningstalen KunstCenter Silkeborg Bad. >>
  Åbningstalen Skovhuset i Værløse >>
5  Katalog /
       tekst: ”Til syvende og sidst” af Torben Weirup >>
         tekst: ”Sheva Brachot” af Kristian Himmelstrup >>
  6  Tre eksempler på omtale >>
  Jo Møllers bidrag: ”De 7 Laster”.