Forside    Maleri    Grafik   Tegning    Installation    Foredrag    Retrospektivt    CV      

 

 

 

Jo Møller. Åbningstale v. udstillingen ”7”.
KunstCenter Silkeborg Bad. 18.01. 2014

 
Foto: Lars Svanholm.
Pernille With Madsen. Ole Sporring. Daniel Svarre. Camilla Reyman. Maj-Britt Boa. Jo Møller. Mogens Pøhlsgaard.


For mange år siden, da jeg boede her i Silkeborg, var vi nogle stykker der gik en tur, her udenfor i parken ved det gamle kurbad.

De andre var, så vidt jeg husker, Niels Rømer og Kurt Heegaard, eller det kunne det ha’ været, for vi udgjorde nemlig styringsgruppen i det daværende Galleri Krogen, som den gang lå i Nygade.

Parken henlå øde. Bygningerne var stort set forladt. Det gl. kurbad: Silkeborg bad, var under afvikling.

Vi var enige om, husker jeg, at det ville være oplagt at indrette stedet til … Kunst Center, med skulpturpark, atelierer og kunstnerrefugium.

Siden var der andre der næsten fik den samme geniale idé og nu står jeg så her i KunstCenter Silkeborg Bad, - back i town, - for at åbne denne udstilling.

I Galleri Krogen gruppen, - var vi, i tidens ånd, meget kollektive, selvom det i praksis var Niels Rømer der havde initiativet og bestemte, når det kom til stykket.

Dette projekt er hverken kollektivt eller demokratisk.

Kunst er ikke demokratisk. Kunsten er kompromisløs og hvis den skabende proces skal lykkes skal alle kunstnerne ikke belemres med kompromisser.


Med projektet ”7” har det været væsentligt at sprede og samle på samme tid.

Forstået på den måde, at selvom temaet, som tal betragtet, udgør en begrænset mængde, så er symbolværdien næsten foruroligende dyb. Det gør det ikke lettere, at forholde sig til, i en samtids-kontekst.

7

Fra projektbeskrivelsen >7<.

”I begyndelsen var ordet”1 … skrev de skrivende til befolkningerne, som var analfabeter!
Det gav de skrivende en fordelagtig position, som formidlere, og skriftkloge.

Men hidtil, og i mange hundrede år efter, at disse ord blev nedskrevet, benyttedes billedsprog,
både som billeddannende fortællinger, som myter, sagn og eventyr, overleverede fra mund til mund.
Og fortællende afbildninger, fra øje til hånd, fra hulemalerier, kirkeudsmykninger etc.

Når vi nu, i denne samtid, i vores del af verden, hører og læser utallige ord, som vi har lært at forholde os til, efter vi lærte at læse og skrive omkring 1850.

Og når vi i medierne bliver bombarderet med billeder, som de færreste, bortset reklamepsykologerne, kan forholde sig til, ja, så er det dog tallene, der opnår samtidens højeste position.

Befolkningen har nok lært at forholde sig til tal, men i stærkt begrænsede mængder. Det giver især økonomer en fordelagtig position, som formidlere og specialister i medierne.

Babyloniernes tal var kile -symboler for specifikke mængder, akkurat som vores ”arabertal”, er i dag.
Men det var inderne der udviklede talsystemet og tilføjede nullet.
Araberne bragte det til Europa, men her var nullet i modstrid med Romerkirkens daværende verdensopfattelse.
Den gang var jorden stadig flad og himlen var stadig anbragt indvendigt i en osteklokke.

Det var først i 1400-tallets Italien, at driftige købmænd, som familien Medici i Firenze, endeligt afskaffede kuglerammen og tilføjede nullet i talsystemet.
Her opstod renæssancen og tallene begyndte så småt, at få den betydning vi kender i dag2.


Langt senere, da det blev acceptabelt at tage ”åger”, som det hedder i De Syv Dødssynder3 og spekulerer i økonomisk kapital, tog tallene og dermed kapitalen for alvor magten.

Tallet 7 sætter sig imidlertid, i kraft af sin fælleskulturelle symbolisme og mytisk, ud over tallenes begrænsning, da det repræsenterer både billedets, ordets og tallets værdier. Samlende i sin enkelthed og nøglen til kaos ...

Temaet er 7


Jeg er utroligt glad for, at de 6 meget forskellige kunstnerkolleger, jeg har valgt at inviterer med i dette projekt, alle, uden betænkning, har sagt ja og taget udfordringen op.

Resultatet kan ses her i dag. Præsentation af kunstnerne. …
Mine damer og mine herrer, udstillingen er åben.
1Johannes – Evangeliet 1,1
2The Zero Book: http://www.jomo.dk/zerobook/index.html
3De 7 Dødssynder = De 7 Laster: Avaritia (gerrighed / Mammon ).

 

>Tilbage til oversigt