Forside    Maleri    Grafik   Tegning    Installation    Foredrag    Retrospektivt    CV      

Videooptagelse af installationen "UNDER grund"

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Se videoen i stor udgave og med lyd

UNDER grund:

Jo Møllers installation, med undertitlen Sekulariseringens Fortrængninger, har i årevis, været forvist til et ladeloft i Jylland.
Nu vises den igen: Under jorden i det indre København.

I 2002 indgik
Rotundeinstallationen som en del af Jo Møllers udstilling ”Engle/dæmoner” i Århus Kunstbygning. Installationen var skabt til rotunden og var en kommentar til ”den vesterlandske kulturkrise”. Opfattelsen af en sådan kulturkrise stod kunstneren dog noget alene med på daværende tidspunkt.

Publikum blev dengang opfordret til at tage blomster med. Buketterne blev placeret midt i Rotunden, hvor de blev liggende og visnede, som på en grav.

Installationen blev et par år senere, på initiativ af Randers Kunstmuseum, forsøgt udstillet på en række nordiske kunstmuseer. Værket blev afvist, da der dengang var manglende forståelse for titlen: ”Sekulariseringens Fortrængninger”. Den manglende forståelse bekræftede imidlertid pointen.

Det er kunstnerens opfattelse, at kulturens oprindelse, - natur, ånd og rituelle fællesskaber, fortrænges af det politisk styrede, sekulære system.
Ved fortrængningen bindes vi, på det ubevidste plan, til nogle kulturelt betingede værdier, som vores teknologiske, individualistiske bevidsthed ikke kan forstå, eller tage alvorligt.
Disse oprindelige kulturværdier er altså hverken afklaret eller aflivet; men lever deres eget liv, fortrængt i vores kollektive underverden.

Vi er derved fremmedgjorte over for en væsentlig del af vores oprindelige kulturelle identitet. Det vi, på det bevidste plan, ikke vil se eller kendes ved. Derfor kommer vi også let i konflikt med andre kulturer, hvor disse oprindelige værdier er bevaret. Det virker grænseoverskridende, fordi vi hverken vil se værdierne, som vi har dæmoniseret, eller kendes ved budbringerne.

Det var før karikaturtegning–krisen, før de fængslede flygtningebørn, før irakerne i kirken, før debatten om kunstens selvcensur, - og ikke mindst, før begrebet ”sekularisering” gav mening.

Titlen ”Sekulariseringens fortrængninger” pegede på en problematik, som heller ikke den gang var ønskelig. At synliggøre det sekulariserede samfunds fortrængende virkning på dele af vores fælles oprindelige kulturelle identitet, som kunne forbindes med noget religiøst, var simpelthen utidigt. Ude af øje ude af sind …

Men nu er tiden en anden!

Værket, som består af 7 store tavler (209 x 200 cm.) + 2 mindre tavler, assemblage / naturrelikvier, har siden 2002 været gemt væk på loftet, over en lade, på et gods i Jylland. Her har de 9 tavler delt plads med andre henstillede sager, mus, svaler og insekter. Gemt eller glemt? Der vil være gået 9 somre og 7 vinter, når tavlerne endelig, nu til sommer, hentes frem fra det fortrængte ophold på landet. Et ophold der utvivlsomt har sat sit præg.

Når
Jo Møller viser sin installation igen, er det i et nyt koncept, som indebærer væsentlige ændringer i forhold til det tidligere værk. Blandt andet fordi referencerammen er en helt anden, i de ydmyge, men i virkeligheden mere velegnede lokaler, under jorden i det indre København.

UNDER grund: North, Nørregade Kbh. K. Oktober 2010.